FANDOM


Bogowie nordyccy - bóstwa będące obiektem kultu dawnej kultury półwyspu skandynawskiego. Podzielono ich na dwie dynastie - Asów i Wanów. wszystkim bogom jednak przewodził Odyn - zamieszkujący w Asgardzie wielki ojciec i stwórca.

Wanowie byli pierwotnymi bóstwami, jednak po wojnie zostali usunięci z tronu przez Asów. Byli bogami przyrody, urodzaju i płodności, tak ważnych rzeczy, a mimo to nigdy nie oddawano im hołdu w równym stoponiu co bogom niszczycielskiej dla człowieka wojny.

Asowie byli blisko ludzi, ich kult był znacznie bardziej utrwalony. Byli to bogowie, wojen, bitew i polityki, którzy władali mitycznym światem, nic więc dziwnego, że to oni byli w znacznym stopniu czczeni przez wikingów. Przedstawiali sobą wszelkie żądze, jakimi zachłanna i impertynencka ludzkość w ten czas pałała. Zresztą, nie żeby coś zmieniło się w obecnych czasach.