FANDOM


Svartalfheim
Svartalfheim
Informacje
Mieszkańcy: Svartalfowie
Występowanie: Miecz Lata
Svartalfheim – w mitologii nordyckiej siedziba krasnoludów, położona we wnętrzu ziemi, pomiędzy Midgardem, a Niflheimem. Nazwa występuje w Eddzie Snorriego Sturlusona, Kraina ta jest najprawdopodobniej identyczna z Nidavellirem wspominanym w poemacie Voluspa.

Krasnoludom dano tę mroczną krainę, aby nigdy więcej nie lękały się światła słonecznego które na nie źle działa. Zasiedliły one wykute w skale tunele i korytarze Svartalfheimu, zakładając królestwa, oświetlane blaskiem złota i kryształu górskiego i jasnego mchu. Krasnoludy okazały się świetnymi górnikami, jubilerami, złotnikami, oraz rzemyślnikami dlatego też bogowie podarowali im podziemne złoża metali i kamieni szlachetnych. Każde osiedle tego ludu było zadymione oparami wydobywającymi się z pieców hutniczych, a odgłosy kucia nigdy się nie kończyły. Najznamienitszy z wykutych w skałach pałaców Svartalfów został zbudowany na polach Nidu przez króla Sindriego.